Badania EEG

Napisał Kazimierz Smyk

Co to jest EEG?

EEG jest badaniem diagnostycznym polegającym na rejestracji fal mózgowych.

Jakie są zalecenia do wykonania badań EEG?

 • utraty przytomności
 • omdlenia
 • drgawki
 • urazy głowy lekkie i duże (z utratą przytomności i niepamięcią zdarzenia)
 • bóle i zawroty głowy
 • stany lękowe, obniżony nastrój, "brak napędu"
 • zaburzenia emocjonalne: agresja, złość itp
 • udary mózgu (zawały mózgu z niedowładem lub zaburzeniami mowy)

Jeśli masz któryś z wyżej wymienionych objawów to badanie EEG jest konieczne!BADANIE EEG JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNĄ METODĄ!


Badanie EEG wykonuje się przy użyciu komputerowego aparatu EEG. Na głowie umieszcza się 20 elektrod rejestrujących fale mózgowe. Fale te, po wzmocnieniu, zostają przetworzone cyfrowo i zapisane w pamięci dyskowej komputera. Rejestracja dokonywana jest w postaci wielokanałowego zapisu. Badanie jest więc zupełnie obojętne dla badanego.

Po wykonaniu rejestracji badanie jest odtwarzane i poddane analizie ilościowej oraz ocenie jakościowej. Opis badania jest wzbogacony wydrukami istotnych zmian w czynności mózgu.

Rejestracja cyfrowa jest bardziej dokładna w porównaniu z zapisem tradycyjnym (analogowym) i daje większe możliwości oceny zmian w różnych konfiguracjach połączeń oraz wykorzystania metod analizy cyfrowej.

Oprócz badań standardowych wykonujemy również badania w stanie snu. Są one wskazane u małych dzieci, z którymi jest bardzo ograniczona współpraca lub u dzieci z ograniczonym kontaktem.

Również w niektórych przypadkach padaczki śródsennej wskazane jest wykonanie badania w stanie snu.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!


Dysponujemy również możliwościami technicznymi pozwalającymi na wykonanie badania we śnie w warunkach pracowni. Wynik badania zawiera opis oraz wydruki istotnych zmian stwierdzonych w badaniu aby można je porównać z innymi badaniami o podobnym standardzie lub kolejnymi badaniami wykonanymi w naszej pracowni.

Badanie QEEG

Posiadamy  możliwości techniczne do wykonania analizy ilościowej zapisu EEG (QEEG). Analiza taka umożliwia najdokładniejszą ocenę zaburzeń fal mózgowych w poszczególnych obszarach mózgu i w zakresie różnych fal. Daje to możliwość, dokładniejszej niż w ocenie wzrokowej lokalizacji zmian, przydatnej w diagnostyce neurologicznej oraz bardzo pomocnej do prowadzenia terapii EEG Biofeedback.

Nowoczesna i dobra analiza QEEG jest wymagająca. Powinna dawać powtarzalne wyniki, co wymaga posiadania wysokiej jakości programu analizującego, a od wykonującego - uzyskania czystego zapisu wolnego od zakłóceń, a więc wysokich kwalifikacji w zakresie diagnostyki EEG.  Dobra analiza oblicza stabilność zapisu w postaci współczynników wiarygodnośći: test-retest i split-half. Dobry zapis powinien uzyskać takie współczynniki powyżej 95% stabilności. Aby to uzyskać trzeba dosyć długiego odcinka rejestracji. Jak wykazały wyniki badań, powinien on być nie krótszy jak 1 min. zapisu. Krótsze zapisy są więc niewiarygodne i obciążone dużą zmiennością wyników.

Współczesne systemy QEEG mają możliwość nie tylko oceny wartości mocy fal, lub ich asymetrii, lecz również dają wgląd w stan czynnościowych połączeń pomiędzy wszystkimi okolicami mózgu oraz strukturami  podkorowymi, zawierającymi komórki piramidowe. Takie możliwości daje analiza koherencji i fazy fal oraz  analiza LORETA (tomografia oparta na analizie fal EEG). Są to potężne i bardzo przydatne narzędzia nie tylko badawcze lecz i terapeutyczne. Okazuje się, w świetle najnowszych badań, iż szereg zaburzeń funkcjonalnych nie koniecznie wiąże się z uszkodzeniem mózgu. Ich podłożem mogą być zaburzone mechanizmy neuroregulacji ( które można diagnozować za pomocą wyżej wymienionych narzędzi. Nie tylko diagnozować, lecz również poprzez ich wykorzystanie w treningu neurofeedback, skutecznie je naprawiać. Jak wykazali ostatnio Buckholtz i Meyer-Lindenberg (2012) w pracy przeglądowej z najnowszych badań neurofizjologicznych, zaburzenia funkcjonowania systemów sieciowych mózgu stwierdzono w szeregu chrób psychiatrycznych takich jak: schizofrenia, choroba dwubiegunowa, duża depresja (MDD), a także w ADHD i w uzależnieniach. Wspólne zaburzenia komunikacji w powyższych chorobach obejmują takie struktury jak: grzbienowo-boczne płaty przedczołowe, zakręt obręczy i obszary ciemieniowe, związane z uwagą, pamięcią roboczą  i kontrolą poznawczą. Co więcej, autorzy ci podkreślają związek pomiędzy niestabilnością  struktur sieciowych a syntezą białek tworzących kanały receptorowe i drzewo dendrytyczne neuronów. Wskazują oni na niestabliność genomów odpowiedzialnych za pcocesy syntezy wspomianych białek u osób podatnych na zaburzenia psychiatryczne

Dobra analiza QEEG porównuje uzyskane wyniki z wartościami norm, wypracowanymi na podstawie pracochłonnych i kosztownych badań, na znacznej populacji ludzi. Istnieje na świecie zaledwie kilka takich baz danych, których dane są porównywalne i niezależne od rasy.

Aby wykonać poprawną i wiarygodną analizę QEEG, potrzebne jest wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki EEG oraz oceny QEEG. Rynek oferuje różnorodne systemy QEEG i szybkie szkolenia. Nie jest to bezpieczne. Ostatecznie, w przypadku błędnej oceny QEEG, odpowiedzialność prawna spoczywa na wykonawcy, a jeśli błędne wyniki zostaną zastosowane w terapii - można mieć nie lada problem!

Polecam to uwadze zarówno dostawców terapii jak i klientów, zainteresowanych tą terapią.

W naszej pracowni stosujemy metody analizy QEEG spełniające wszystkie wyżej opisane warunki.

W zaburzeniach neurologicznych badanie EEG jest pomocne w:

 • Wykrywaniu i klasyfikacji zmian padaczkowych;
 • Ocenie zmian o podłożu strukturalnym (organicznym) w mózgu;
 • Zaburzeniach krążenia mózgowego i motoryki naczyń krwionośnych mózgu (bóle głowy, zawroty i omdlenia);
 • Diagnostyce zmian pourazowych.

W zaburzeniach psychiatrycznych badanie EEG pozwala na różnicowanie zmian o podłożu psychosomatycznym, czy zmian czynnościowych od zmian  padaczkowych, czy zmian związanych z uszkodzeniem struktury mózgu. Badanie EEG jest również pomocne w diagnostyce i terapii zaburzeń typu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD, dysleksja).

Wymagana jest rejestracja telefoniczna na każde badanie EEG.

 

 

                                                                   ZAPRASZAMY

 

Lokalizacja pracowni:

Pracownia EEG i Biofeedback dr Kazimierz Smyk

ul. Organowa 11 H, Lublin

tel. 602 666 114

(rejestracja wyłącznie telefoniczna na dzień i godzinę)


Cena badania u dorosłego lub dziecka od 5 r.ż. w czuwaniu = 100 zł.
 
 

U małych dzieci (badanie we śnie dziennym i wieczornym)   od 150 do180 zł.

 

Badanie QEEG z opisem  - 200 zł

 

*} [do góry] Wydrukuj stronę