EEG badanie diagnostyczne - Pracownia EEG oraz Biofeedback

Przejdź do treści

Menu główne:

PRACOWNIA
EEG i BIOFEEDBACK
dr Kazimierz Smyk
LUBLIN
ul. Organowa 11H
tel. 602 666 114
EEG
CO TO JEST EEG?

EEG jest badaniem diagnostycznym polegającym na rejestracji fal mózgowych.
Jakie są zalecenia do wykonania badań EEG?
• utraty przytomności
• omdlenia
• drgawki
• urazy głowy lekkie i duże (z utratą przytomności i niepamięcią zdarzenia)
• bóle i zawroty głowy
• stany lękowe, obniżony nastrój, "brak napędu"
• zaburzenia emocjonalne: agresja, złość itp
• udary mózgu (zawały mózgu z niedowładem lub zaburzeniami mowy)
Jeśli masz któryś z wyżej wymienionych objawów to badanie EEG jest konieczne!

Na badanie należy zgłosić się po posiłku z czystą głową, bez stosowania żadnych kosmetyków (żele, odżywki), gdyż pogarszają one oporność kontaktową skóry. 
W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać że:
  1. Przed wyjściem na badanie należy zmierzyć temperaturę ciała. Podwyższona temperatura dyskwalifikuje  wykonanie. 
  2. Obowiązkowo należy założyć maskę i zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu. Nie należy stosować osłon typu przyłbica. 
Badanie EEG wykonuje się przy użyciu komputerowego aparatu EEG. Na głowie umieszcza się 20 elektrod rejestrujących fale mózgowe. Fale te, po wzmocnieniu, zostają przetworzone cyfrowo i zapisane w pamięci dyskowej komputera. Rejestracja dokonywana jest w postaci wielokanałowego zapisu.

Po wykonaniu rejestracji badanie jest odtwarzane i poddane ocenie jakościowej. Opis badania jest wzbogacony wydrukami istotnych zmian w czynności mózgu.
Badanie jest bardzo czułą rejestracją podatną na zakłócenia. Dlatego osoby (dzieci) z nadpobudliwością należy przygotować farmakologicznie (po uzgodnieniu w lekarzem kierującym, zalecającym badanie), aby uzyskać odpowiedni do wymagań badania poziom lęku i współpracy. 

Rejestracja cyfrowa jest bardziej dokładna w porównaniu z zapisem tradycyjnym (analogowym) i daje większe możliwości oceny zmian w różnych konfiguracjach połączeń oraz wykorzystania metod analizy cyfrowej.
Badanie jest zupełnie obojętne dla badanego.

Wykonujemy badania diagnostyczne QEEG bardzo przydatne do terapii skomplikowanych zaburzeń metodą EEG Biofeedback, a także przydatne dla innych specjalności jak: psychiatria, psychologia, neurologia, do oceny postępu w terapii farmakologicznej. Ocena ta jest bardziej dokładna niż standardowe badanie EEG. QEEG wykonujemy na programie będącym liderem światowym w analizie QEEG. 
Badania EEG wykonujemy w stanie czuwania od 6 r.ż.  Nie wykonujemy badań we śnie. 

back
biofeedback
 
EEGSK © 2014
Pracownia EEG i BIOFEEDBACK, Lublin ul. Organowa 11H, 602 666 114
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego