O terapii - Pracownia EEG oraz Biofeedback

Przejdź do treści

Menu główne:

PRACOWNIA
EEG i BIOFEEDBACK
dr Kazimierz Smyk
LUBLIN
ul. Organowa 11H
tel. 602 666 114
DLA KOGO JEST EEG BIOFEEDBACK ?

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie w terapii (patrz poniżej).  Poprawia bądź zapobiega pogłębianiu się wielu chorób lub zaburzeń. Jest w 100% bezpieczny, jeśli jest wykonywany profesjonalnie, nie wpływa ujemnie na samopoczucie i nie wprowadza niczego obcego do mózgu. Pacjent może czuć się lekko zmęczony podczas pierwszych treningów. Czasami może pojawić się ból głowy (napięciowy) jeśli pacjent zbyt napina się fizycznie i psychicznie w czasie sesji - co jest błędne i niewskazane.  Uczucie to ustępuje w miarę treningów. 

Na stronach reklamujących terapię neurofeedback (EEG biofeedback) można znalezć informację, że jakiś terapeuta lub zespół terapeutyczny, reprezentuje jakąś "szkołę – słowiańską czy germańską", co należy uznać jako gwarancję skuteczności jego terapii, lecz to nie jest wystarczające aby było wiarygodne. Jest oczywiste, że najlepszym kryterium wiarygodności i efektywności tej terapii jest oparcie jej o wyniki światowych, nie regionalnych, badań naukowych takich jak: fMRI, PET, SPECT, LORETA, czy DTI, które "lawinowo" pojawiają się we współczesnym świecie naukowym. Dla przykładu podam kilka liczb z Narodowej Biblioteki Medycznej USA (pubmed.gov).

Liczba opublikowanych aktualnie prac dotyczących tylko fMRI wynosi:

 1. fMRI w zaburzeniach neurologicznych - 207972 prace;

 2. fMRI w zaburzeniach psychiatrycznych – 51613.

Na podstawie tak znacznej liczby prac badawczych poznane zostały w znacznym stopniu mechanizmy przetwarzania informacji mózgowej w czasie wykonywania różnych funkcji oraz w różnych zaburzeniach funkcjonalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jak wynika z przytłaczającej liczby powyższych badań, procesy psychofizjologiczne powodujące przetwarzanie różnorodnych funkcji mózgowych, a także dysfunkcji, zachodzą w mikrosieciach mózgowych i polegają na przetwarzaniu szeregu parametrów fal mózgowych w wyspecjalizowanych sieciach realizujących funkcje, czy mikrozadania. Odbywa się to w przedziałach czasowych w zakresie od 200 msek do 1500 msek (czas zgromadzenia odpowiednich zasobów neuronalnych i czas wykonania mikrozadania), a więc w bardzo krótkich okresach czasowych. Już z tego faktu, jak i znacznej liczby przetwarzanych parametrów fal w danej mikrosieci, wynika oczywisty wniosek że procesy neurofizjologiczne powodujące przetwarzanie powyższej informacji mózgowej, nie są i nie mogą być całkowicie zależne od świadomości badanego podmiotu i zachodzą one w znacznej mierze na poziomie podświadomości. Mimo faktu, że istnieje znana zależność funkcjonalna pomiędzy podświadomością a świadomością oraz jej aspektami funkcjonalnymi jak: wola, motywacja, pamięć, koncentracja i inne, to jednak fundamentalna masa przetwarzanej informacji mózgowej w trakcie wykonania mikrozadań i tym samym całkowite przetwarzanie informacji mózgowej zachodzi na poziomie podświadomości.

Świadczą o tym zresztą efekty najnowszej technologicznie formy neurofeeback, jaką jest terapia 19 kanałowa Z-score neurofeedback, LORETA Z- score neurofeedback, czy DTI neurofeedback. Te najbardziej zaawansowane technologicznie formy terapii polegają na równoczesnej regulacji znacznej liczby parametrów fal EEG (od kilkudziesięciu do kilkuset) w całej mikrosieci neuronalnej realizującej wybraną funkcję czy dysfunkcję. Już sam ten fakt wykazuje, że nie jest możliwa świadoma regulacja niczego w takim paradygmacie technologicznym, a jednak mózg doskonale radzi sobie z takim zadaniem.

Dlatego, reasumując, nie ma sensu komplikować i tak skomplikowane procesy przetwarzania jakie zachodzą podczas terapii neurofeedback, dołączając do nich skomplikowane dywagacje psychologiczne. Pozostawmy oddziaływanie psychologiczne jako dodatek to procesu terapii neurofeedback i nie mieszajmy go z mechanizmami neurofizjologicznymi. Najprościej ujmując, świadomy wpływ na efekty terapii neurofeedback powinien polegać jedynie na nie utrudnianiu procesów zachodzących w sferze podświadomości i do tego właśnie powinna służyć cała wiedza i doświadczenie psychologiczne terapeuty, aby potrafił on wyjaśnić pacjentowi jedynie to czego nie powinien on robić w trakcie sesji terapeutycznych, aby efekty terapii były jak najbardziej skuteczne. 

Biofeedback nie jest  metodą "przeprogramowania mózgu"  czy też wprowadzania go w "odmienne stany świadomości w celu n.p. osiągania stanów transowych", nie ma też nic wspólnego w wyznawanym światopoglądem ani religią, czym niektórzy niezbyt obeznani z tematem "blogerzy" próbują  straszyć na forach społecznościowych czy forach światopoglądowych. Wypowiadają niepoparte wiedzą z fizjologii opinie o tym, że stan theta jest stanem transowym, co jest oczywistą nieprawdą i manipulacją, gdyż od czasów Hansa Bergera (1920-22r) wiadomo, że stan theta jest stanem senności występującym w fazie senności i płytkiego snu nREM. Wzrost fal theta stwierdzono również w stanach medytacji u hinduskich Joginów oraz w stanach głębokiej relaksacji i ma on bardzo korzystne działanie terapeutyczne, natomiast stan theta-alfa jest wykorzystywany z dużą efektywnością w leczeniu stanów depresyjnych i uzależnień.  Nigdzie w światowym piśmiennictwie nie spotkałem aby ktoś stwierdził związek fal theta ze stanem maniakalnym czy euforycznym, w których dominuje czynność beta. Te stany jest bardzo trudno, lub nawet niemożliwe rzetelnie zbadać, wykonując zapis EEG ze względu na nasilone zakłócenia fal wywołane stanem pacjenta.   To, że jacyś sekciarze, czy amatorzy przeżyć psychodelicznych próbowali do tego stosować tę metodę,  w co wątpię aby im się to udało, nie oznacza że jest ona niebezpieczna w profesjonalnym wykonaniu.

Po pierwsze: czytam dość intensywnie światową literaturę dotyczącą neurofeedback i nie znalazłem żadnych prac naukowych dotyczących takich tematów. Po drugie: to że ktoś gdzieś coś "napaplał" będąc  nie wiadomo w jakim stanie i w jakim celu, nie od razu musi dyskwalifikować tę wartościową, naukową  metodę terapii, zalecałbym raczej zdrowy rozsądek.


Na potwierdzenie tego co napisałem wyżej cytuję poważną pracę poświęconą wpływowi neurofeedback na poprawę funkcjonowania pacjentów uzależnionych od opioidów, więc gdzie tu mowa o negatywnym wpływie: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650238/

Warto zaznaczyć, że  artykuł (angielski) można automatycznie przetłumaczyć na polski w przeglądarce Chrome (pr.kl->przetłumacz na j. polski).

Poniżej załączam również link do interesującej i znakomicie udokumentowanej pracy:

Z-Score Neurofeedback and Heart Rate Variability Training for Adults and Children with Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Retrospective Study,

 wykonanej na grupach dorosłych i dzieci z ADHD (39 dorosłych i 100 dzieciach). W obu grupach wykonano po 30 sesji terapii Z-Score Neurofeedback + HRV Biofeedback (biofeedback zmienności pracy serca) oraz wykonano przed i po terapii baterie testów oceniających stopień deficytu uwagi oraz nadpobudliwości (ASEBA) a także test sprawności wzrokowej i słuchowej (IVA). Po leczeniu 70,8 % dorosłych i 52,8 % dzieci, które rozpoczęły leczenie z zakresu zaburzeń klinicznych wg ASEBA oraz 80,0 % dorosłych i 63,8 % dzieci z zakresu zaburzeń Bordeline, zostało zaklasyfikowanych do zakresu normalnego wg ASEBA. 

Link do tej pracy: pubmed.gov (w oknie Search wpisać: PMC6834758 : użyć automatycznego tłumacza w Chrome: patrz powyżej).


Inny temat: czasami w tytułach reklam widocznych na Google widnieją sensacyjne frazy w stylu: 

"Biofeedback: najmodniejsza metoda stymulacji mózgu."

"Neurofeedback - cudowny lek czy oszustwo?"

i jakkolwiek strony z takimi tytułami wydają pozytywny przekaz, to moim zdaniem taka sensacja jest zupełnie bezcelowa. 


EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą naukową znaną i stosowaną od początku lat 70-tych poprzedniego stulecia, opartą o wyniki dziesiątków tysięcy badań naukowych oraz dynamicznie rozwijającą się współcześnie. Stosowanie tej formy terapii w profesjonalnych pracowniach,  nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa ani nie może skutkować żadnymi poważnymi efektami ubocznymi, o czym świadczą również wyniki badań poświęconych tym zagadnieniom. 


W tym miejscu drobna uwaga: dość często na forach i telefonicznie pojawiają się zapytania o samodzielne stosowanie EEG biofeedback i klasycznego biofeedback za pomocą samodzielnie zakupionych urządzeń i gadżetów. Odpowiadam: można stosować samodzielne gadżety do relaksacji oparte na pomiarze i regulacji oporności skóry (GSR), temperatury lub napięcia mięśni. Zdecydowanie nie polecam stosowania samodzielnego sprzętu regulującego fale EEG. Może to być nie tylko stratą pieniędzy ale również dawać negatywne efekty przy niewłaściwym stosowaniu.


Terapia polega na regulacji takich parametrów fal mózgowych jak: amplituda, koherencja lub faza fal. System komputerowy analizuje wybrane parametry fal w wybranych lokalizacjach i przetwarza je w postaci animacji czy "wideogier". Animacja czy gra jest modulowana (sterowana) przez regulowany parametr fali mózgowej, co jest odbierane jako informacja zwrotna (drogami: wzrokowymi i słuchowymi), powodująca uczenie się pracy na właściwym  zakresie fal, co poprawia funkcjonowanie mózgu. 

Terapię prowadzimy w oparciu o wyniki badań diagnostycznych EEG, QEEG i diagnostyki punktowej, z uwzględnieniem innych wyników badań oraz danych z wywiadu. 

Stosujemy najnowsze metody terapeutyczne i diagnostyczne, pozwalające na regulację amplitud fal a także koherencji oraz fazy (różnicy faz). Wykonujemy terapię Biofeedback opartą na regulacji koherencji (poprawa połączeń mózgowych) oraz różnicy faz (poprawa szybkości przetwarzania informacji mózgowej) jako pionierzy w regionie i nieliczni w Polsce. Terapia powyższych funkcji jest pod kontrolą bazy norm (uniwersalna baza danych Dr R. Thatcher, ANI, USA). 

Terapia tych parametrów poprawia szereg dysfunkcji (zaburzeń) których nie udaje się naprawiać stosując klasyczną terapię biofeedback opartą jedynie na regulacji amplitud fal. 


Wykonujemy również badania diagnostyczne z zalecanymi protokółami terapii dla potrzeb zainteresowanych pracowni biofeedback.

Odwiedź naszą stronę na facebooku.

ZABURZENIA PSYCHIATRYCZNE
Po konsultacji psychiatrycznej.
 • Depresja,
 • Nerwice,
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Zespół obsesyjno-kompulsywny.

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE       
 • ADHD,
 • Autyzm (bez upośledzenia),
 • Dysleksja, dysgrafia,
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Zaburzenia snu.
OSOBY ZDROWE          
 • Poprawa pamięci,
 • Poprawa koncentracji i uwagi,
 • Zmniejszenie napięcia emocjonalnego,
 • Zwiększenie odporności na stres,
 • Panowanie nad emocjami,
 • Poprawa samooceny.

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE 
Po konsultacji przez neurologa.
 • Mózgowe porażenie dziecięce,
 • Padaczka,
 • Urazy mózgu,
 • Stany po udarze mózgu,
 • Migrena i napięciowe bóle głowy.
back
 
EEGSK © 2014
Pracownia EEG i BIOFEEDBACK, Lublin ul. Organowa 11H, 602 666 114
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego